Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR). Asetuksella kumotaan henkilötietodirektiivi, joka on Suomessa pantu täytäntöön henkilötietolailla.

SeriMeri Oy tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Reksiterinpitjäjä

SeriMeri Oy

Yhteystiedot:
Linjapolku 1
102740 Fiskars

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

SeriMeri Oy
Linjapolku 1
10470 Fiskars
+358400637070
tarja @ serimeri.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tarja Mustakallio

SeriMeri Oy
Linjapolku 1
10470 Fiskars
+358400637070
tarja @ serimeri.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat rekisteröityneet asiakkaat ja tilauksen tehneet asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella tilausten käsittelyssä.
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella henkilön itse luodessa käyttäjätunnuksen, tietoja käsitellään tilausten ja toimitusten yhteydessä sekä blogikirjoitusten kommentoinneissa sekä uutiskirjeiden tilauksessa.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Markkinointi ja markkinointitutkimusten teko
 • Kilpailujen järjestäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista sekä suoritetuista kursseista ja tutkinnoista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tarja @ serimeri.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot, jotka rekisteröity itse on tallentanut rekisteröityessään.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.  Rekisteröityminen voidaan pyynnöstä poistaa ottamalla yhteyttä rekisterivastaavaan tarja @ serimeri.fi

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tilauksen toimittamiseksi ja ostotapahtuman vahvistamiseksi
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta, asiakkaan itse rekisteröityessä tilaajaksi tai blogikirjoituksen kommentoijaksi
 • Rekisteritietoja voidaan kerätä myös kyselyjen, asiakaspalautteiden ja kilpailujen yhteydessä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin SeriMeri Oy:n ulkopuolelle.  SeriMeri Oy on ulkoistanut verkkomaksamisen Klarna Checkou maksupalvelulle. Asiakas luovuttaa itse tietojansa maksutapahtuman yhteydessä Checkout-maksupalvelun käyttöä varten. SeriMeri Oy ja Klarna Checkout-maksupalvelu ovat sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

·     Klarnan tietosuojaehdot löydät tästähttps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/fi_fi/privacy

7. Käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämä aika ja / tai

 • Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, niin kauan kun lakisääteisesti palautusoikeus koskee verkkokaupasta tilattuja tuotteita.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä SeriMeri Oy ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä SeriMeri Oy:n toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  Checkout Finland Oy vastaa omasta toiminnastaan ja tietojensa siirrosta.

13.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai automaattiseen profilointiin.

14. Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan selaimeesi, kun vierailet verkkosivuilla. Evästeet keräävät tietoa verkkosivuston käytöstäsi ja tallentavat tiedot laitteeseesi esimerkiksi auttaakseen sinua kirjautumaan verkkosivustolle, muistaakseen ostoskorisi sisällön ollessasi verkkokaupassa, seuratakseen ja analysoidakseen vierailujasi verkkosivustollamme ja selauskäyttäytymistäsi, jotta verkkosivustomme toimisi tai toimisi tehokkaammin.

KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ NÄIHIN TARKOITUKSIIN
Välttämättömät evästeet
Näitä evästeitä tarvitaan, jotta verkkosivumme toimivat turvallisesti ja oikealla tavalla. Välttämättömien evästeiden avulla voit selata verkkosivujamme, ja niiden avulla voimme tarjota haluamaasi palvelua. Välttämättömät evästeet mahdollistavat verkkosivuston perustoiminnot. Näitä evästeitä säilytämme 11 kuukautta.
Toiminnalliset evästeet
Näiden evästeiden avulla voimme ottaa käyttöön hyödyllisiä toimintoja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, kuten esimerkiksi sisäänkirjautumistietojesi ja -asetustesi muistamisen.
Tilastolliset ja analytiikkaevästeet
Nämä evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käytät verkkosivustoamme ja antavat meille mahdollisuuden parantaa käyttäjäkokemusta.
Markkinointievästeet
Näitä evästeitä käytetään markkinointikampanjoidemme tehokkuuden arvioimiseen, kuten myös kohdennettuun markkinointiin.
Tallennamme evästevalintasi 30 vuorokaudeksi, ostoihin liittyvät evästeet ja tiedot tallennamme 12 kuukaudeksi. Voit itse muuttaa näitä evästeitä omalta selaimeltasi ja pyytää poistamaan tietosi. Ostoihin liittyviä tietoja joudumme säilyttämään kirjanpidossa Verohallinnon määräämällä tavalla.