Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR). Asetuksella kumotaan henkilötietodirektiivi, joka on Suomessa pantu täytäntöön henkilötietolailla. Voit ladata viereisestä linkistä SeriMeri Oy:n tietosuojaselosteen